KOBEMA

KOPERASI BEN HASSAN MALAYSIA BERHAD

MUKA DEPAN |MISI DAN VISI |ORGANISASI |KEANGGOTAAN |SAHAM| PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA |AKTIVITI KOPERASI |BERITA| PAUTAN LUAR

KEANGGOTAAN KOPERASI

Keanggotaan Koperasi ini terbuka kepada seluruh warga Malaysia beragama Islam.

Seseorang yang ingin menjadi anggota Koperasi ini mestilah:

  1. warganegara Malaysia.
  2. telah mencapai umur lapan belas (18) tahun.
  3. bermastautin atau mempunyai hartanah atau bekerja dalam kawasan operasi Koperasi ini, dan
  4. bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan yang boleh daftar, atau bangkrap yang belum dilepaskan, atau pernah dibuang daripada keanggotaan mana-mana koperasi dalam tempoh satu tahun.